Plot arkitekter as ble etablert i 2010, av arkitekter som tidligere hadde drevet egen praksis i Ålesund. Kontoret har nå 6 medarbeidere.

Vi tar på oss alle typer oppdrag innenfor arkitektfaget, med vekt på å utvikle velfungerende og estetisk gode omgivelser. Vi tar hånd om hele byggeprosessen, fra arealplanlegging og konsekvensutredning til detaljprosjektering av alle typer bygg – både nybygg og rehabilitering. Vi tar også oppfølging i byggefasen. Kontorets styrke er våre erfarne og dyktige medarbeidere, og vår brede fagkunnskap.

Kontoret har spesialkompetanse innenfor følgende kategorier:

  • Reguleringsplaner
  • Konsekvensutreninger
  • Kontor- og forretningsbygg
  • Industri, lager og prosessanlegg
  • Boliger og hytter
  • Kulturbygg
  • Helseinstitusjoner
  • Rehabilitering
  • Prosjekteringsledelse

Plot arkitekter as har sentral godkjenning som ansvarlig søker og prosjekterende i tiltaksklasse 3.

Storledbakken 5     6003 Ålesund     Tlf 70 12 11 11     E-post: post@plot-arkitekter.no