Plot arkitekter har bred erfaring fra ulike typer byggeprosjekter og planarbeid.

Hovedtyngden av prosjektene er boliger og næringsbygg, samt reguleringsplaner. Inn under plan kommer også utarbeidelse av planprogram og konsekvens-utredninger. Vi utfører også mulighets-studier, for å vurdere hvordan et område kan bebygges eller hvordan en enkelttomt kan utnyttes mest mulig.

Vi legger vekt på å skape vakre og funksjonelle omgivelser, både i stor og liten skala. Vi jobber ofte tett og vekselvis med byggprosjektering og plan. Vi er opptatt av å se ny bebyggelse i en større sammenheng. Målet er å skape bygg som både er god arkitektur i seg selv, og som i tillegg bidrar til å heve kvaliteten på omgivelsene.

Vi tar utgangspunkt i kundens ønsker og behov, men vil også gjerne overraske og sette vårt preg på det ferdige resultatet.

Her har vi samlet noen av referanse-prosjektene våre, innenfor de respektive hovedkategoriene. Kontaktperson er oppgitt under de enkelte referansene, for eventuell utfyllende informasjon om prosjektet.
Storledbakken 5     6003 Ålesund     Tlf 70 12 11 11     E-post: post@plot-arkitekter.no